duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2918 ha
Intravilan: 160,28 ha
Extravilan: 1160 ha
Populatie: 3711
Gospodarii: 1100
Nr. locuinte: 1160
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4


Numele localitatilor aflate in administratie: Puşcasi, Poiana lui Alexa, Teişoru, Valea Târgului
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în partea centrală a judeţului Vaslui
La 8 km de municipiul Vaslui
Pe malul râului Raccova
Zonă deluroasă ce face parte din Podişul Central Moldovenesc
Activitati specifice zonei:
Agricultura
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultivarea pământului
Creşterea animalelor
Piscicultură în ape amenajate şi protejate
Obiective turistice:
Podul Înalt - luptele din timpul lui Ştefan cel Mare (1475 Vaslui)
Barajul Puşcaşi (lac de acumulare artificial de 5,0 mc. apă)
Biserici - monument istoric - 1476
Evenimente locale:
Ziua comunei, pe data de 20 iulie (Sfântul Ilie)
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri foarte ieftine
Resurse de apă (baraj de 5 mil. mc. apă)
Drum naţional DN 2F Vaslui-Bârlad, care trece prin mijlocul comunei
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Canalizări ape menajere
Aducţiune gaze naturale
Modernizare drumuri
Construcţii şcoli şi grădiniţe